Matavfallsinsamling i flerbostadshus

I flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam sophämtnng är det fastighetsägaren eller föreningen som avgör om de boende ska ges möjlighet till matavfallssortering.