Fettavskiljare

Många avloppsstopp beror på stora mängder fett i avloppsvattnet. Du som äger en fastighet med en restaurang, ett café eller annan livsmedelslokal måste se till att fettavskiljare finns installerad.