Sök inom Täby kommun

 1. Öppna förskolan en viktig mötesplats för familjer på flykt

  För att barn och deras föräldrar ska få en meningsfull vardag har delar av öppna förskolans verksamhet flyttat in på kommunens boende för flyktingar två tillfällen i veckan. Redan vid första tillfället var det välbesökt.

  Nyheter
 2. Öppna förskolor

  Öppna förskolan är en mötesplats för alla barn upp till fem år och deras medföljande vuxna. Här finns möjlighet för barnen att leka och lära samtidigt som vuxna kan få stöd i föräldraskapet.

  Sidor
 3. Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på flykt

  För att barn och ungdomar på flykt ska få en meningsfull fritid arrangerar Täby kommun flera aktiviteter. Öppna förskolan och öppna fritidsverksamheten besöker kommunens boende för flyktingar men det finns också möjlighet att besöka kommunens olika mötesplatser.

  Nyheter
 4. Förskola och familjedaghem

  Här hittar du alla förskolor och familjedaghem i Täby. Det är du som väljer vilken verksamhet ditt barn ska gå på. Översikten visar också lediga platser.

  Sidor
 5. Verksamhetsområden

  Verksamhetsområdena i Täby kommun ansvarar för myndighetsfrågor och drift av kommunala verksamheter.

  Sidor
 6. Placeringsarbete i förskola

  Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.

  Sidor
 7. Brand på Futura International Skarpäng – inga personskador

  Under måndagen den 29 november började det brinna på Futura International Skarpäng. Räddningstjänsten var snabbt på plats och ingen person kom till skada. Ingen verksamhet kan bedrivas för tillfället i fastigheten.

  Nyheter
 8. Grundsärskola

  Grundsärskolan anpassar utbildningen till varje elevs förutsättningar.

  Sidor
 9. Ny förskola öppnar i Täby Park

  I januari 2022 öppnar den första förskolan i Täby Park, Lusen. Det är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, med fokus på hållbarhet. Förskolan kommer att bestå av 4 åldersindelade avdelningar. Den nybyggda förskolan är belägen på Östra parkpromenaden 25 och drivs av Förskolan Lusen Täby AB med Lea Johansson som huvudman.

  Nyheter
 10. Ny förskola öppnar i Täby Park

  I januari 2022 öppnar den första förskolan i Täby Park, Lusen. Det är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, med fokus på hållbarhet. Förskolan kommer att bestå av 4 åldersindelade avdelningar. Den nybyggda förskola är belägen på Östra parkpromenaden 25 och drivs av Förskolan Lusen Täby AB med Lea Johansson som huvudman.

  Sidor
 11. Styrdokument och länkar

  Förskoleverksamheten styrs av nationella och kommunala styrdokument. Här kan du via länkar och dokument ta del av vad som gäller för förskolor och pedagogisk omsorg.

  Sidor
 12. Resor mellan bostad och gymnasieskola

  Gymnasieelever folkbokförda i Täby kan under vissa förutsättningar få ersättning för eller hjälp med transporten till och från skolan. 

  Sidor
 13. KCNO flyttar till Kemistvägen 30

  KCNO flyttar till nya lokaler på Kemistvägen 30 i Täby.

  Nyheter
 14. Studie- och yrkesvägledning

  För dig som är elev i grundskola och upp till vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning utgår från dig som individ; dina förutsättningar, möjligheter, intressen, vad du vill och kan studera och hur du ska göra för att just din framtidsresa ska bli så bra som möjlig.

  Sidor
 15. Studie- och yrkesvägledning

  För dig som är elev i grundskola och upp till vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning utgår från dig som individ; dina förutsättningar, möjligheter, intressen, vad du vill och kan studera och hur du ska göra för att just din framtidsresa ska bli så bra som möjlig.

  Sidor
 16. Skötsel av skog och landskap utanför tätorten

  Täbys landskap är en förening av natur och kultur. Det är ett landskap rikt på fornlämningar, rekreationsvärden och naturvärden. För att kunna behålla och vårda dessa värden är det viktigt att de öppna markerna sköts på rätt sätt.

  Sidor
 17. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor
 18. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor
 19. Stöd till föräldrar

  Har du behov av stöd i ditt föräldraskap finns kostnadsfri hjälp att få från kommunen.

  Sidor
 20. Tillsyn och kvalitetsuppföljning

  I Täby drivs förskolor och familjedaghem till största delen av enskilda huvudmän. Kommunen är i enlighet med skollagen tillsynsmyndighet för dessa. Tillsynsansvaret är kopplat till godkännandet av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

  Sidor
 21. Ny hundlekplats byggs i Visinge

  En helt ny hundlekplats ska byggas i Visinge.

  Störningsinformation
 22. Hästängens förskola är vinnare av årets miljöpris

  Hästängens förskola tilldelas Täby kommuns miljöpris för sitt miljöengagemang hos både pedagoger och barn. Bland annat har förskolan uppmuntrat barnen att visa respekt för naturen och de arbetar aktivt för att minska skolans matsvinn.

  Nyheter
 23. Välj eller säg upp plats

  Du som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg.

  Sidor
 24. Nu börjar sommaren på Ung kultur

  I år bjuder Ung kultur på en massa roliga dagsläger under hela sommaren och över hälften av dem är helt gratis!

  Nyheter
 25. Näsbyparks bibliotek får nya lokaler

  Snart byter Näsbyparks bibliotek lokal i Näsbyparks centrum. Då stänger biblioteket för besökare under några veckor, från och med den 8 maj till början av juni.

  Nyheter
 26. Tryggare elever i Täby trots pandemin

  91 % uppger att de känner sig trygga på sin skola i Täby i årets Våga Visa-undersökning. Det är en ökning jämfört med både 2019 och 2020 – trots pandemin.

  Nyheter
 27. Halva Täby grönt

  En grundläggande politisk ambition är att utveckla och bevara Täbys grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.

  Sidor
 28. Avgifter i förskola och familjedaghem

  Här får du information om avgifterna i förskola och familjedaghem. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som också går i förskola.

  Sidor
 29. Täby är Sveriges näst bästa småföretagarkommun

  Täby är en entreprenörskommun med cirka 10 000 företag med en stor andel enmansföretag samt många små och medelstora företag. Täby har stort fokus på att stärka service och bemötande samt att förenkla för de som vill starta eller utveckla sitt företag. Täby ökar en placering och kommer på andraplats i SmåföretagarIndex som publiceras av Småföretagarnas Riksförbund.

  Nyheter
 30. Gymnasieantagningen öppen 18 januari-15 februari

  Ska du välja gymnasium inför höstterminen 2022? Tisdag den 18 januari öppnar gymnasieantagningen. Du har möjlighet att söka fram till och med tisdag den 15 februari.

  Nyheter
 31. Terminer och lovdagar i gymnasiet

  Ta del av Täby kommuns läsårsdata där du kan se när terminerna börjar och slutar, samt alla lovdagar.

  Sidor
 32. Breddning av Stora Marknadsvägen

  Nu påbörjas arbetet med att bredda Stora Marknadsvägen.

  Störningsinformation
 33. Nyhet! Musikprofil på NA, SA, EK

  Åva gymnasium erbjuder musikprofil på Ekonomi- Naturvetenskaps- och Samhälls­vetenskapsprogrammet där du under tre år får utveckla ditt intresse tillsammans med andra.

  Nyheter
 34. Pristagare och stipendiater inom kultur och idrott utsedda

  Varje år delar Täby kommun ut priser och stipendium för att stimulera och uppmärksamma goda insatser inom idrotten och kulturen i Täby. Nu är 2022 års pristagare och stipendiater utsedda.

  Nyheter
 35. Byte av belysning i gångtunnlarna vid Idrottsgränd

  Arbetena med att byta ut belysningen i gångtunnlarna under Stora Marknadsvägen, Roslagsbanan och Östra Barnvägen pågår.

  Störningsinformation