Detta ska göras

  • nya fönster
  • ny ventilation
  • nytt värmesystem
  • delvis nya ytskikt
  • tillgänglighetsanpassningar

Under renoveringen flyttar två avdelningar till en paviljong som placeras på förskolegården. De övriga två avdelningarna kan vara kvar i den delen av den befintliga lokalen som inte renoveras. 

Parkeringen som är till för förskolan kan inte användas under renoveringen utan föräldrar hänvisas till att parkera på lokalgatan.

Leverans av paviljongen

Den 27–28 maj levereras paviljongen till förskolan och ställs på plats. Miklagårdsvägen behöver inte stängas av och den tunga transporten kan köra där även om det står parkerade bilar på vägen.

Tidplan

Byggstart: Hösten 2023

Renoveringen beräknas pågå i cirka 1 år.

Läs mer: Miklagårds Förskola