Detta ska göras

  • nya fönster
  • ny ventilation
  • nytt värmesystem
  • delvis nya ytskikt
  • tillgänglighetsanpassningar

Under renoveringen flyttar två avdelningar till en paviljong som placeras på förskolegården. De övriga två avdelningarna kan vara kvar i den delen av den befintliga lokalen som inte renoveras. Paviljongen har blivit levererad och att halva förskolan har flyttat in i den.

Parkeringen som är till för förskolan kan inte användas under renoveringen utan parkering hänvisas till gatan och även kringliggande gator.

Läs mer om parkering.

Tidplan

Byggstart: Kvartal 1 2024

Renoveringen beräknas pågå i cirka 1 år.

Läs mer: Miklagårds Förskola

Entreprenör: Winge Byggnads AB