Anpassad grundskola

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) anpassar utbildningen till varje elevs förutsättningar.