Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) anpassar utbildningen till varje elevs förutsättningar.