Grundsärskola

Grundsärskolan anpassar utbildningen till varje elevs förutsättningar.