Placeringsarbete i förskola

Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.