Halva Täby grönt

En grundläggande politisk ambition är att utveckla och bevara Täbys grönområden för rekreation och biologisk mångfald. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart.