Tillsyn och kvalitetsuppföljning

I Täby drivs förskolor och pedagogisk omsorg till största delen av enskilda huvudmän. Kommunen är i enlighet med skollagen tillsynsmyndighet för dessa. Tillsynsansvaret är kopplat till godkännandet av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.