Allmän förskola

Kommunen erbjuder alla barn som är folkbokförda i kommunen plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är avgiftsfri och ger barnet rätt att gå 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka motsvarande skolans skoldagar, 525 timmar per år.