Utförarmöten/informationsmöten

Varje år genomförs två informationsmöten för utförare av förskola och pedagogisk omsorg, ett på hösten och ett på våren. Under året publiceras ett antal brev med information för dig som är utförare.