Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

LOD börjar bli ett ganska välkänt begrepp bland tätortens husägare. Förkortningen betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten och avser fastighetsägarens egen hantering av dagvatten på tomten.