Dagvattendammar i boendemiljön

Liksom de flesta andra kommuner har vi valt att inte hägna in dammar annat än i undantagsfall eftersom en damm utan staket har större fördelar än en damm med.