Miljöpåverkan

Innan dagvatten rinner ned i gatornas rännstensbrunnar sköljer det med sig en hel del föroreningar. Föroreningar som följer med ut till sjöar och vattendrag.