VA-drift och störningar

Om det är något i kommunens VA-drift (vatten och avlopp) som inte fungerar är det viktigt att du meddelar detta.