Avloppsvatten

Spillvatten är det som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Skillnaden är att termen avloppsvatten även innefattar dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten.