Hjälp oss hålla sjöarna friska

Alla dagvattenanläggningar släpper igenom en del föroreningar, och de flesta dagvattenutsläppen sker fortfarande helt utan reningsåtgärd.