Återvinning och sophämtning för företag

Kommunen ansvarar för att samla in städsopor, matavfall, och mindre föremål som inte skadar miljön och som inte kan återanvändas eller återvinnas.