Tilläggstjänster

Förutom de tjänster som ingår i sophämtningsabonnemangen kan hushållen bl a beställa följande tjänster av Ragn-Sells mot särskild avgift.