Tilläggstjänster

Förutom de tjänster som ingår i sophämtningsabonnemangen kan hushållen bl a beställa följande tjänster av Verdis mot särskild avgift.