Slam och latrin

Hämtning av hushållslam från slamavskiljare ska ske minst en gång per år. Du kan välja mellan ett fast abonnemang eller själv beställa hämtning hos kommunens entreprenör.