Sophämtning från fritidshus

Om du har ett fritidshus som inte används som permanentbostad så har du anpassad hämtning beroende på årstiderna samt tillgång till Hagby återvinningscentral.