Trafik, gator och parkering

Täby kommun sköter drift och underhåll av de flesta gator och vägar i kommunen.