Välj område och fyll i formuläret. Din synpunkt skickas vidare till den  verksamhet som är berörd.

Synpunkt/klagomål ersätter inte ett formellt överklagande av beslut.

Det här händer när du skickar in din synpunkt 

När du lämnat din synpunkt registreras det som ett ärende och du får en bekräftelse på att vi tagit emot det. Ärendet fördelas till berörd funktion inom kommunen som hör av sig till dig, om du inte väljer att vara anonym.  

Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla och informera dig om hur vi har följt upp ditt ärende. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.

Läs mer om klagomålshantering för förskola och skola

Läs mer om klagomålshantering för omsorg & stöd

Kontaktuppgifter

Att uppge kontaktuppgifter är frivilligt och alla fält behöver inte fyllas i.

Personuppgifter i denna tjänst kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. taby.se/personuppgifter