Välj område och fyll i formuläret så skickas din synpunkt vidare till ansvarig verksamhet. Tänk på att en synpunkt eller ett klagomål inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Dina synpunkter blir en allmän handling

När du lämnat din synpunkt registreras det som ett ärende och du får en bekräftelse på att vi tagit emot det. Ärendet fördelas till berörd funktion inom kommunen som hör av sig till dig, om du inte väljer att vara anonym.  

Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla och informera dig om hur vi har följt upp ditt ärende. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.

Klagomålshantering för förskola och skola

Klagomålshantering för omsorg & stöd

Kontaktuppgifter

Att uppge kontaktuppgifter är frivilligt och alla fält behöver inte fyllas i.

Personuppgifter i den här e-tjänsten kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål tjänsten avser. taby.se/personuppgifter