Omläggning av konstgräs på Skarpängsskolans konstgräsplan

4 juli 2024, kl. 12:50 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 02 augusti

Täby kommun lägger nytt konstgräs på Skarpängsskolans konstgräsplan. Arbetet kommer starta vecka 28 och planeras vara klart vecka 31. Under denna period kommer Skarpängsskolans konstgräsplan vara stängd för allmänheten. Under utbytet kommer också delar av parkeringen intill konstgräsplanen att tas i anspråk för förvaring material.