Parkering

I Täby kommun finns ungefär 2 500 kommunala parkeringsplatser för bil, 63 parkeringsplatser för rörelsenedsatta och ett tjugotal MC-platser. Datumparkering gäller där det inte är skyltat annorlunda.