Påverkad framkomlighet i Arninge handelsområde juni-december

27 juni 2024, kl. 14:14 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 12.00 den 31 december

Täby kommun förbättrar framkomligheten och ökar säkerheten för bilister, gående och cyklister genom att bygga ut gång- och cykelvägarna i Arninge handelsområde.

Detta påverkar framkomligheten inom handelsområdet. Under perioden juni till och med december 2024 kommer ett körfält vara avstängt på Saluvägen och en del av Kundvägen. För att underlätta framkomligheten under arbetena byggs en tillfällig utfart för fordonstrafiken bakom Ica Kvantum.  Ett av övergångsställena vid Kundvägen/Hantverkarvägen kommer vara stängt, medan ett övergångsställe är öppet.

Besökare uppmanas följa orangea markeringar.

Se karta nedan.

Karta