Stadsplanering och utbyggnad

De senaste tio åren har Täby valt en spännande utveckling.