Natur, skötsel och allmänna platser

Vi arbetar för att det ska finnas ett brett utbud av olika gröna miljöer, från de minsta fickparkerna till de stora naturparkerna med urskogskänsla.