Skötsel av gator och vägar

Täby kommun sköter drift och underhåll på kommunala gator, gång- och cykelvägar och andra allmänna platser inom Täby. Arbetet utförs på uppdrag av Täby kommun av Svevia.