Stockholmsvägen: begränsad framkomlighet vid kvarteret Strömmingen till november

27 juni 2024, kl. 16:23 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 30 november

En gångbana med längsgående parkeringar, ett övergångsställe samt en busshållplats ska byggas. Genom dessa åtgärder skapas trafiksäkra, raka och tillgängliga gångkopplingar till Täby centrum och Tibble station.

Begränsad framkomlighet

Arbetena innebär att ett körfält stängs av och fordonstrafiken regleras med trafiksignaler. Hastigheten är som tidigare 30 km/h förbi arbetsområdet. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte alls.

Arbetena beräknas pågå till och med november 2024.

Läs mer här: www.taby.se/strommingen/