Teknisk handbok

Teknisk handbok (TH) innehåller regler och anvisningar för planering och projektering i samhällsbyggnadsprocessen i Täby kommun. Syftet med TH är att vara ett stöd i hela planprocessen från exploatering, projektering och byggnation till drift och underhåll.