Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en viktig del av transportsystemet i Täby. Här trafikerar både tåg och bussar lokalt i kommunen och regionalt. Kollektivtrafiken ger tillgänglighet för individer och företag, minskar trängseln på vägarna och binder samman Täby kommuns olika delar med övriga länet.