Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en viktig del av Täbys transportsystem. Både tåg och bussar trafikerar Täby lokalt i kommunen och regionalt. Kollektivtrafiken binder samman Täby kommuns olika delar med övriga länet.