Begränsad framkomlighet på Flyghamnsvägen/Bergtorpsvägen till juni 2025

27 juni 2024, kl. 16:24 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 00.00 den 30 juni

Vid Flyghamnsvägen byggs en ny nätstation, arbetet ingår i det större förstärkningsarbete av Täby kommuns elnät som pågår bland annat längs Bergtorpsvägen fram till Löttingelundsvägen.

Arbetet innebär begränsad framkomligheten på Flyghamsvägen, strax före korsningen med Bergtorpsvägen, på grund av in- och utfart från byggarbetsplats.

Arbetet beräknas pågå till juni 2025