• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Ny dagvattendamm anläggs på Prästgårdsängen

  VA-enheten i Täby kommun ska anlägga en dagvattendamm på Prästgårdsängen öster om Ängsvägen. Arbetet kommer att pågå i varierande omfattning under ungefär ett år.

  Störningsinformation
 2. Störande arbeten Smedjevägen

  Med start 1 februari kommer det att förekomma markarbeten på Smedjevägen.

  Störningsinformation
 3. Bullerskärmar byts ut längs Enebybergsvägen

  Danderyds kommun byter ut bullerskärmskydden längs med Enebybergsvägen. Det innebär begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2023.

  Störningsinformation
 4. Ledningsarbeten ska utföras på Olympiavägen

  För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

  Störningsinformation
 5. Renovering av lekplatsen Åkerspöket i Hägerneholm

  Preliminär start för renoveringen är vecka 8 och den beräknas vara klar i slutet av april.

  Störningsinformation
 6. Entreprenadarbeten på Täby torg

  Från slutet av februari till september pågår entreprenadarbeten på Täby torg.

  Störningsinformation
 7. Vatten- och avloppsarbeten vid Ekbacksvägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Ekbacksvägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

  Störningsinformation
 8. Vatten- och avloppsarbeten vid Domherrevägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Domherrevägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

  Störningsinformation
 9. Byte av brunn utanför Blomsterlandet i Ellagård

  Idag påbörjas arbetet med att byta brunnen som varit ur funktion under en tid vilket gjort att den varit översvämmad. Arbetet beräknas pågå i cirka två veckor. Under arbetet kommer endast ett körfält vara öppet.

  Störningsinformation