• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Ledningsarbeten ska utföras på Olympiavägen

  För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

  Störningsinformation
 2. Gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen stängs av tillfälligt

  Flera arbeten ska utföras samtidigt i anslutning till gång- och cykeltunneln.

  Störningsinformation
 3. Vatten- och avloppsarbeten vid Plutovägen i Näsbydal

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvatten- och spillvattenledningar vid Plutovägen i Näsbydal med start vecka 11-2024.

  Störningsinformation
 4. Avstängd gång- och cykelväg på grund av Vattenfalls ledningsarbeten

  Gång- och cykelbanan längs med Bergtorpsvägen norrgående i höjd med Stolpaskogen stängs av på grund av Vattenfalls ledningsarbeten.

  Störningsinformation
 5. Vatten- och avloppsarbeten vid Turebergsvägen i Ensta

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Turebergsvägen i Ensta med start vecka 15-2024.

  Störningsinformation
 6. Asfaltering Bergtorpsvägen

  Mellan den 23 och 26 april läggs ny asfalt på Bergtorpsvägen vid den nya gång- och cykeltunneln. Flaggvakter finns på plats.

  Störningsinformation
 7. Nattarbete på Bergtorpsvägen

  Natten mellan den 25–26 april pågår belysningsarbeten på Bergtorpsvägen.

  Störningsinformation
 8. Vatten- och avloppsarbeten inom området Arninge

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda adresser är bland annat Ritarslingan och Fredlunds väg.

  Störningsinformation