• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Ledningsarbeten ska utföras på Olympiavägen

  För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

  Störningsinformation
 2. Underhållsarbete på Jarlabankes väg

  Underhållsarbete pågår på Jarlabankes väg mellan Blendavägen och Byle allé.

  Störningsinformation
 3. Arbeten på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg

  NCC kommer tillsammans med UE Brolänk att utföra arbeten på bron på Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Ytterby grindväg.

  Störningsinformation
 4. Gång- och cykelpassage vid Ytterbyskolan

  Täby kommun förbättrar skolvägen till Ytterbyskolan genom att höja upp gång- och cykelpassagen över Ytterby Grindväg.

  Störningsinformation
 5. Gång- och cykelväg längs Bergtorpsvägen breddas

  Täby kommun ska bredda gång- och cykelvägen längs Bergtorpsvägen mellan Norrortsleden och Frestavägen.

  Störningsinformation
 6. Sprängning för VA-ledningar på Herkulesvägen

  I samband med nedläggning av VA-ledningar i Herkulesvägen kommer vi behöva spränga berg på den västra sidan av vägen.

  Störningsinformation
 7. Arbete vid hållplats läge K, Stora Marknadsvägen

  Måndagen den 20 november kommer arbetet med ett nytt väderskydd att påbörjas vid hållplats K, rampen upp till rondellen Stora marknadsvägen från Attundavägen.

  Störningsinformation
 8. Problem med belysningen i Norra Gribbylund

  Just nu är slingkabeln som ska tända upp belysningen ur funktion. Det gör att belysningen på en del ställen i Gribbylund är tänd dygnet runt. Felsökning pågår.

  Störningsinformation
 9. Vatten- och avloppsarbeten inom områden i Gribbylund, Näsbypark och Ella gård

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med entreprenören POLLEX, kommer att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Berörda områden är i Gribbylund, Näsbypark och Ella gård.

  Störningsinformation