• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Vatten- och avloppsarbeten vid Runborgsvägen i Täby kyrkby - luktproblem

  Käppalaförbundets stora avloppsledning vid Runborgsvägen i Täby kyrkby har renoverats under vår och sommar 2021. Det var ett akut arbete på grund av att avloppsledningen var i mycket dåligt skick. Under utförandet förekom störningar i form av lukt. Problemet med lukt kvarstod dessvärre även efter att renoveringsarbetet avslutats. Täby och Käppalaförbundet arbetar tillsammans för att åtgärda luktproblematiken.

  Störningsinformation
 2. Vatten- och avloppsarbeten vid Hästängen i Gribbylund

  De befintliga dagvattendammarna vid Hästängen i Gribbylund utökas i storlek och förbättras för att kunna ta hand om dagvattnet på ett fullgott sätt. Den befintliga översilningsytan slopas och istället förbättras reningskapaciteten i de båda slingrande dammarna. Även den trekantiga fördammen kommer att utökas i storlek och får en betydligt bättre utjämningskapacitet och möjlighet till sedimentation av sand och grövre partiklar. I samband med att anläggningen görs om kommer även pumpstationen för dagvatten att tas bort i och med att det nya systemet ska fungera genom självfall. Hästängsdammen har varit och kommer att fortsätta vara en viktig del av Rönningesjöns framtid.

  Störningsinformation
 3. SL bygger planskild korsning vid Portvägen

  Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger SL om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Norr om stationen bygger de även en gångtunnel.

  Störningsinformation
 4. Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

  På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

  Störningsinformation
 5. Asfaltering av Centralvägen östergående

  Asfaltering av Centralvägen östergående mot Näsbyparks centrum.

  Störningsinformation
 6. Sprängningar på Bergtorpsvägen

  I projektet med att bygga en gång- och cykeltunnel under Bergtorpsvägen utförs sprängningar. De pågår fram till första veckan i juli.

  Störningsinformation
 7. Vatten- och avloppsarbeten vid Rostocksvägen i Skarpäng

  Täby kommuns VA-enhet utför akut renovering av spillvattenledningar vid Rostocksvägen i Skarpäng med start vecka 23-2022.

  Störningsinformation
 8. Belysningsarbete på gång- och cykelvägen vid Jarlabankes väg

  Täby kommuns entreprenör Bogfelts ska förbättra belysningen längs gång- och cykelvägen samt på parkeringen.

  Störningsinformation
 9. Mindre arbeten på Täby torg

  Täby kommun utför mindre arbeten på Täby torg. Det gäller till exempel att göra provgropar och förbättra tillgängligheten.

  Störningsinformation
 10. Gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen renoveras

  Körbanan på gång- och cykelvägen kommer att grävas upp på vissa delar, byggas upp med grus och sedan asfalteras längst hela sträckan. 

  Störningsinformation
 11. Förläggning av ledningskorsning i Ensta

  Vid Roslagsbanans avstängning ska Täby kommun utföra en ledningskorsning i del 9 markerat i kartan nedan.

  Störningsinformation
 12. Utbyggnad av kvarteret Strömmingen i Ella gård

  Under sommaren sker omläggning av vatten- och avloppsledningar. Området ligger direkt norr om rondellen Stockholmsvägen/Attundavägen, mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen.

  Störningsinformation
 13. Asfaltering på Plogvägen

  Asfalteringsarbete sker på Plogvägen som servar fastigheterna 1A-3A. Arbetet kommer att medföra trafikstörningar.

  Störningsinformation
 14. Asfalteringsarbeten på Skördevägen

  Skördevägen asfalteras vecka 27. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetet.

  Störningsinformation
 15. Asfaltering på Ravinvägen

  Asfalteringsarbete sker på Ravinvägen och tillhörande trottoar. Arbetet kommer att medföra trafikstörningar.

  Störningsinformation