• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. SL bygger planskild korsning vid Portvägen

  Vid Portvägen bredvid Enebybergs station i Danderyd bygger SL om järnvägskorsningen till en ny planskild korsning. Tågen kommer gå på en bro medan biltrafik samt gång- och cykeltrafik passerar under banan. Norr om stationen bygger de även en gångtunnel.

  Störningsinformation
 2. Trafikverket utför förbättringsåtgärder av busshållplatser på väg 264

  På måndag den 9 maj startar Trafikverket arbeten på busshållplats Jarlabankes väg (södergående).

  Störningsinformation
 3. Utbyggnad av kvarteret Strömmingen i Ella gård

  Under sommaren sker omläggning av vatten- och avloppsledningar. Området ligger direkt norr om rondellen Stockholmsvägen/Attundavägen, mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen.

  Störningsinformation
 4. Bivarg vid lekplatsen på Marstorget

  Det finns ett bo med insekten bivarg vid lekplatsen på Marstorget. Insekten är ofarlig för människor.

  Störningsinformation
 5. Belysningsarbeten mellan Hästängen och Ängsholmsbadet

  Täby kommun anlägger belysning på gång- och cykelvägen mellan Hästängen och Ängsholmsbadet.

  Störningsinformation
 6. Vägarbete på Storängsvägen

  Båda gångbanorna längs med Storängsvägen byggs om. Det innebär begränsad framkomlighet.

  Störningsinformation
 7. Asfaltering på Rösjövägen

  Fräsning och asfaltering sker på Rösjövägen, gång- och cykelväg samt körfält mellan Rösjöbadet och Stormyrsvägen. Arbetet sker under dag och flaggvakter kommer att vara på plats.

  Störningsinformation
 8. Upprustning av Linbaneparken

  Lekplatsen ska få ett djungeltema inspirerat av den kringliggande naturen. Bland annat ska en dubbel linbana byggas, men även andra lekredskap ska monteras. Belysningen ska förbättras för att öka tryggheten och utöka tiden då lekplatsen kan nyttjas.

  Störningsinformation
 9. Upprustning av strandpromenaden vid Rönningesjön

  Strandpromenaden vid Rönningesjön ska rustas upp. Arbetet sker etappvis och startar med den nordligaste sträckan, det vill säga från Skavlötsvägen till nedanför Wittendalsvägen.

  Störningsinformation
 10. Gångbron över E18 vid Hägernäs ska renoveras

  Renoveringsarbetet startar med nattarbete vecka 38, då byggställningen för bron ska monteras. Sedan fortsätter upprustningen på dagtid till mitten av oktober. Bron är helt avstängd på grund av säkerhetsrisken. Gående till och från Radarvägen hänvisas via Hägernäsvägen under viadukten till Flygbacken. Bilden visar hur man leder om trafiken under renoveringsarbetet.

  Störningsinformation
 11. Nytt utegym i Ängsholmsparken

  Ett nytt stockgym ska byggas i Ängsholmsparken bredvid cykelparkeringen. Det mindre befintliga utegymmet ska vara kvar. Även belysning ska monteras för att öka tryggheten och möjligheten att använda gymmet året om.

  Störningsinformation
 12. Sprängningsarbete vid kvarteret Strömmingen

  Torsdagen den 22 september kommer sprängningsarbeten att utföras vid Stockholmsvägen, vid kvarteret Strömmingen, klockan 10.05 eller 12.05.

  Störningsinformation
 13. Busshållplatsen vid Viggbyskolan, riktning mot Hägernäs, byggs om

  Busshållplats Viggbyskolan riktning mot Hägernäs kommer att byggas om mellan den 28 september och 14 oktober.

  Störningsinformation
 14. Arbete på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby park

  Under cirka 5 veckors tid kommer arbete att ske på Galoppvägen och infartsparkeringen i Täby park.

  Störningsinformation
 15. Planerat nattarbete vid kvarteret Strömmingen

  Vi behöver borra pålar för ett urspårningsskydd för tågen på Roslagsbanan vid kvarteret Strömmingen.

  Störningsinformation