• Filtrerat på:
 • Inget filter valt
 1. Ny dagvattendamm anläggs på Prästgårdsängen

  VA-enheten i Täby kommun ska anlägga en dagvattendamm på Prästgårdsängen öster om Ängsvägen. Arbetet kommer att pågå i varierande omfattning under ungefär ett år.

  Störningsinformation
 2. Bullerskärmar byts ut längs Enebybergsvägen

  Danderyds kommun byter ut bullerskärmskydden längs med Enebybergsvägen. Det innebär begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2023.

  Störningsinformation
 3. Ledningsarbeten ska utföras på Olympiavägen

  För att öka kapaciteten för pågående och planerad bebyggelse i centrala Täby behöver förstärkningar göras i kommunens spillvattennät.

  Störningsinformation
 4. Entreprenadarbeten på Täby torg

  Från slutet av februari till september pågår entreprenadarbeten på Täby torg.

  Störningsinformation
 5. Vatten- och avloppsarbeten vid Ekbacksvägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Ekbacksvägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

  Störningsinformation
 6. Vatten- och avloppsarbeten vid Domherrevägen i Näsbypark

  Täby kommuns VA-enhet, i samarbete med SVATEK, utför planerad renovering av dricksvattenledningar vid Domherrevägen i Näsbypark med start vecka 12-2023.

  Störningsinformation
 7. Spången vid Hägernäsviken avstängd

  Spången är tillfälligt avstängd på grund av en kompletterande trädfällning.

  Störningsinformation
 8. Busshållplats Erikslund södergående tillgänglighetsanpassas på Täbyvägen

  Busshållplats Erikslund (södergående) på Täbyvägen kommer att tillgänglighetsanpassas. Busshållplatsen flyttas 90 meter norrut på Täbyvägen.

  Störningsinformation