Trafiksäkerhetsutskottet

Utskottet beslutar i frågor som ankommer på en kommunal trafiknämnd.