Val

I Sverige är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart fjärde år, samt val till Europaparlamentet vart femte år.