Val

I Sverige är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige vart fjärde år, samt val till Europaparlamentet vart femte år.