Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har hand om kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och annan verksamhet för barn och ungdom samt den kommunala musikskolan.