Äldrenämnden

Äldrenämnden ska framför allt fullgöra kommunens uppgifter inom äldreomsorgen för personer över 65 år, och hanterar även bostadsanpassning för alla ålderskategorier samt färdtjänst och riksfärdtjänst för personer över 65 år.