Gymnasie- och näringslivsnämnden

Gymnasie- och näringslivsnämnden, GNN, ansvarar för det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning för personer med funktionsvariation (lärvux) samt svenskundervisning för invandrare (sfi).