Kommunfullmäktige

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka riktlinjer den kommunala verksamheten ska arbeta efter och hur skattebetalarnas pengar ska fördelas.