Ekonomi och budget

Täby kommun har en stabil ekonomi och budgeten är i balans.