Nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, nio nämnder varav en är en gemensam nämnd med Vaxholms stad.