Namn- och skönhetsrådet

Rådet ska bidra till att att skapa en vackrare och mer uttrycksfull stadsmiljö och att genom ett medvetet arbete höja intresset för arkitektur, landskapsarkitektur och konstnärlig gestaltning i den fysiska miljön, hos kommuninvånare, politiker, tjänstemän och byggaktörer.