Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ och fungerar som kommunens "regering".