Barn- och grundskolenämnden

Barn- och grundskolenämnden (BGN) är styrelse för det offentliga skolväsendet med avseende på förskoleverksamheten, förskoleklasserna, grundskolan, anpassade grundskolan och fritidshemmen.