Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har hand om ärenden som rör drift och underhåll samt anläggande och byggnation av kommunens gator, vägar, torg, parker, vatten- och avloppsledningar samt småbåtshamnar.