Lov- och tillsynsutskottet

Lov- och tillsynsutskottet ska besluta i bygglovsärenden, förhandsförfrågningar om bygglov samt fastighetsplaner.