Lantmäterinämnden

Lantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten i Täby som kommunen har fått tillstånd att inrätta enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet.