Politik och beslut

Kommuninvånarna är grunden i den kommunala verksamheten, eftersom det är invånarna som väljer de politiker som styr kommunen.