Kommunalråd och gruppledare

I Täby kommun finns nio kommunalråd och två oppositionsråd.