Kommunalråd och gruppledare

I Täby kommun finns sju kommunalråd och ett oppositionsråd.