Kommunalråd och gruppledare

I Täby kommun finns åtta kommunalråd och ett oppositionsråd.