Vattenmätare

I Täby används cirka 150 liter dricksvatten per person och dygn. På ett år blir det omkring 55 kubikmeter per person (1 kubikmeter = 1000 liter). Vattnet används till att duscha, spola i toaletten, diska, tvätta, laga mat, dricka, vattna växter med mera.